Een slimme manier van pre-testen

Vostradamus heeft iets nieuws! We kunnen nu nog sneller en laagdrempeliger tv-commercials, online video’s, radio-commercials en storyboards pre-testen. Dit kan al tijdens het productieproces, zodat vervolgens de meest optimale final edits gemaakt kunnen worden.

Minder GRP’s nodig voor hetzelfde effect

Een meta-analyse onder ruim 500 pre-testen van commercials wijst uit dat commercials die hoog scoren op positieve emotie, meer effect opleveren. Kortom hoe beter de creatie, hoe minder GRP’s of impressies er nodig zijn om hetzelfde effect te realiseren. Het doen van kleine aanpassingen aan uitingen, kan het effect al enorm verhogen.

Maar de commercial is al af…

Het probleem waar merken en creatieve bureaus in de praktijk tegenaanlopen is dat de creatie vaak al helemaal klaar is. Onze methode is daarom bedoeld om al tijdens het productieproces binnen twee dagen de pre-test uit te voeren en de adviezen te formuleren.

Wat het oplevert

Het onderzoek levert zeer concrete actiepunten voor optimalisering van de commercials. Doordat we per scene de impact kunnen meten, geeft de test gevalideerde handvatten voor het selecteren van de beste scenes en elementen. Dat inzicht kan ook gebruikt worden om te bepalen welke beelden/geluiden/ elementen in kortere versies of in social en display ads geplaatst kunnen worden.

Laagdrempelig en snel

Een pre-test is al mogelijk vanaf €3.500. Binnen twee werkdagen kan Vostradamus de resultaten delen en het creatieve bureau en/of de klant briefen met verbeterpunten. Resultaten worden afgezet tegen een benchmark van inmiddels meer dan 500 Nederlandse commercials.

Samenwerking

Voor het onderzoek maken we gebruik van de door Validators ontwikkelde tool; valueflow 2.0.